Словарь соционических терминов

Умовні позначення:

Для позначення соціотипів:

«Дон-Кіхот» – інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ), «шукач», «новатор»

«Дюма» – сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ), «посередник» , «художник»

«Гюго» – етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ), «ентузіаст» , «торговець»

«Робесп’єр» – ​​логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ), «аналітик», «вчений»

«Гамлет» – етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ), «наставник», «артист»

«Максим» – логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ), «інспектор»

«Жуков» – сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ), «маршал»

«Єсенін» («Тутанхамон») – інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ), «лірик»

«Наполеон» («Цезар») – сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ), «політик»

«Бальзак» – інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ), «критик», «архітектор»

«Джек» – логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ), «підприємець», «винахідник»

«Драйзер» – етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ), «зберігач»

«Штірліц» («Шерлок Холмс») – логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ), «адміністратор»

«Достоєвський» – етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ), «гуманіст»

«Гекслі» – інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ), «журналіст» , «порадник»

«Габен» – сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ), «майстер»

Описи соціотипів тут.

Для позначення соціонічних функцій:

БІ – «біла інтуїція», интровертна інтуїція, «інтуїція часу»

ЧІ – «чорна інтуїція», екстравертна інтуїція, «інтуїція можливостей»

БС – «біла сенсорика», интровертна сенсорика, «сенсорика відчуттів»

ЧС – «чорна сенсорика», екстравертна сенсорика, «силова/вольова сенсорика»

БЛ – «біла логіка», интровертна логіка, «структурна логіка»

ЧЛ – «чорна логіка», екстравертна логіка, «ділова логіка»

БЕ – «біла етика», интровертна етика, «етика відносин» – забезпечує сприйняття чужих почуттів

ЧЕ – «чорна етика», екстравертна етика, «етика емоцій» – забезпечує експорт і трансляцію власних почуттів

Докладніше про функції і аспекти в соціоніці:

 

Для позначення пов’язаних спільними цінностями груп соціотипів – соціонічних квадр і клубів:

1 кв. – Перша соціонічна квадра типів, «альфа», (ІЛЕ, ЛІІ, СЕІ, ЕСЕ)

2 кв. – Друга соціонічна квадра типів, «бета», (СЛЕ, ЛСІ, ІЕІ, ЕІЕ)

3 кв. – Третя соціонічна квадра типів, «гамма», (СЕЕ, ЕСІ, ІЛІ, ЛІЕ)

4 кв. – Четверта соціонічна квадра типів, «дельта», (ІЕЕ, ЕІІ, СЛІ, ЛСЕ)

Клуб сайентистів (NT) – об’єднує чотири типи з одночасним переважанням логіки та інтуїції (ІЛЕ, ЛІІ, ІЛІ, ЛІЕ)

Клуб соціалів (SF) – об’єднує чотири типи з одночасним переважанням етики та сенсорики (СЕІ, ЕСЕ, СЕЕ, ЕСІ)

Клуб гуманітаріїв (NF) – об’єднує чотири типи з одночасним переважанням етики та інтуїції (ІЕІ, ЕІЕ, ІЕЕ, ЕІІ)

Клуб управлінців (ST) – об’єднує чотири типи з одночасним переважанням логіки і сенсорики (СЛЕ, ЛСІ, СЛІ, ЛСЕ)

Докладніше тут: Малые группы

Назви функцій і блоків в моделі А:

Програмна (базова)

1

2

Творча

Блок Его

 Мобілізаційна (больова)

4

3

Контактна (рольова)

Блок СуперЕго

Активаційна (референтна)

6

5

Сугестивна

Блок СуперІд

Контролююча (обмежувальна)

7

8

Демонстраційна (фонова)

Блок Ід

Докладніше про Модель А тут.

Ознаки Рейніна:

Таблиця ознак Рейніна

Ознака

ІЛЕ

СЕІ

ЕСЕ

ЛІІ

ЕІЕ

ЛСІ

СЛЕ

ІЕІ

СЕЕ

ІЛІ

ЛІЕ

ЕСІ

ЛСЕ

ЕІІ

ІЕЕ

СЛІ

Логіка / Етика

+

+

+

+

+

+

+

+

Інтуїція / Сенсорика

+

+

+

+

+

+

+

+

Екстраверсія / Інтроверсія

+

+

+

+

+

+

+

+

Ірраціональність / Раціональність

+

+

+

+

+

+

+

+

Демократизм / Аристократизм

+

+

+

+

+

+

+

+

Поступливість / Упертість

+

+

+

+

+

+

+

+

Безтурботність / Передбачливість

+

+

+

+

+

+

+

+

Конструктивізм / Емотивізм

+

+

+

+

+

+

+

+

Тактика / Стратегія

+

+

+

+

+

+

+

+

Статика / Динаміка

+

+

+

+

+

+

+

+

Позитивізм / Негативізм

+

+

+

+

+

+

+

+

Процес (праві) / Результат (ліві)

+

+

+

+

+

+

+

+

Веселість (Суб’єктивізм)  / Серйозність (Об’єктивізм)

+

+

+

+

+

+

+

+

Розсудливість / Рішучість

+

+

+

+

+

+

+

+

Квестимність / Деклатимність

+

+

+

+

+

+

+

+

Примітка: «+» (плюс) означає перший варіант ознаки з колонки, «-» (мінус) – другий варіант. Наприклад, для ТІМу ІЛЕ – «Дон Кіхот»: «+» – логік, «+» – інтуїт, «+» – екстраверт, «+» – ірраціонал. Для СЕІ – «Дюма»: «-» – етик, «-» – сенсорик, «-» – інтроверт, «+» – ірраціонал.

Докладніше про Ознаки Рейніна тут.

Ознаки: Логіка / Етика; Інтуїція / Сенсорика; Екстраверсія / Інтроверсія; Ірраціональність / Раціональність входять в Юнговський базис. Докладніше про це тут.

Події